Odkazy

Birmingham

Birmingham je město a distrikt v metropolitním hrabství West Midlands. Je všeobecně považován za významem druhé město, po Londýnu, Velké Británie. Město získalo vážnost jako hnací síla Průmyslové revoluce ve Velké Británii. Tento fakt se odrazil v pojmenování města jako továrny světa nebo města tisíce řemesel.

Historie

O Birminghamu existují písemné dokumenty už z období před 1 000 lety. Za tu dobu vyrostl z anglosaské zemědělské vesnice do velkého průmyslového a obchodního centra. Okolí Birminghamu bylo osídleno v době vlády Římanů, kteří zde postavili tvrz a vedlo sem několik vojenských cest. Ve středověku zde existovala anglosaská vesnice. Poprvé byla písemně zaznamenána v pozemkové knize Domesday Book roku 1086, jako malá vesnička oceněná na 20 šilinků. Ve 12. století bylo městu uděleno právo pořádat trh. Pro svou vhodnou polohu pro obchod se stal Birmingham brzy rušným obchodním městem. Dostupnost zásob železné rudy a uhlí byla v 16. století základem pro vznik výroby železa v Birminghamu. V 17. století se město stalo známé výrobou malých zbraní. Městské dílny například zásobovaly zbraněmi Cromwelovo vojsko. Tato výroba se koncentrovala v oblasti zvané zbrojní čtvrť (Gun Quarter).

birmingham

mPoptávka